Incetarea procesului penal ca urmare a intervenției prescripției generale a răspunderii penale

Incetarea procesului penal ca urmare a intervenției prescripției generale a răspunderii penale. Avocat specializat in dosare penale pe prescriptie

Curtea de Apel București a dispus încetarea procesului penal ca urmare a intervenției prescripției generale a răspunderii penale cu privire la inculpatul condamnat în primă instanță la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1.800 lei, reprezentând echivalentul a 180 zile-amendă, pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Astfel, instanța de control judiciar a constatat că ulterior datei de 17 aprilie 2017 – dată la care a fost comisă fapta de furt și s-a dispus efectuarea urmăririi penale in rem și până la data de 30 mai 2022 – dată la care a fost publicată în Monitorul Oficial O.U.G. nr. 71/2022 prin care legiuitorul a modificat art. 155 alin. (1) Cod Penal, urmare a Deciziei CCR nr. 358/2022, când termenul cu durată de 5 ani al prescripției generale a răspunderii penale era deja împlinit, nu a existat niciun act de întrerupere a cursului acesteia.

Pe lângă inexistența unui act de natură a întrerupe cursul prescripției, Curtea a mai reținut și împrejurarea conform căreia termenul prescripției generale a răspunderii penale nu a fost nici suspendat, conform art. 156 alin. 1 din Codul penal, pe durata celor 60 de zile de stare de urgență din perioada 16 martie 2020 – 31 mai 2020, cu efectul prevăzut în art. 156 alin. 2 din același cod, ca urmare a Decretelor Președintelui României nr. 195/2020 și nr. 240/2020 (aprobate prin Hotărârile Parlamentului României nr. 3/2020 și, respectiv, nr. 4/2020)”. În acest sens, a stabilit că decretele anterior menționate nu constituie dispoziții legale, art. 43 alin. (2) din primul decret și art. 64 alin. (5) din al doilea decret prevăzând suspendarea de drept, pe durata stării de urgență numai în privința proceselor penale aflate pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv a celor aflate în procedura în camera preliminară, cu excepțiile aferente. Prin urmare, cauzele aflate în cursul urmăririi penale nu au fost suspendate de drept pe durata stării de urgență, astfel că suspendarea ar fi trebuit dispusă de către organul de urmărire penală, iar în speța dedusă judecății nu a fost emisă o astfel de ordonanță.

Prin prisma acestor considerente, cu ocazia judecării apelului declarat în prezenta cauză chiar de Parchet, instanța a mai apreciat că, “deși fapta de furt a fost săvârșită, constatată și recunoscută de făptuitor la data de 17 aprilie 2017, când s-a și dispus efectuarea in rem a urmăririi penale”cercetările efectuate în cursul urmăririi penale au trenat din motive imputabile exclusiv organelor de urmărire penală, altele decât starea de urgență.

Mai mult decât atât, față de sesizările înregistrate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, cu termen de judecată la data de 25 octombrie 2022, prin care s-au solicitat clarificări asupra punerii în aplicare a deciziilor CCR privind prescripția, Curtea nu a considerat că ar fi necesară repunerea cauzei pe rol, pentru punerea în discuție a suspendării acesteia, “întrucât soluționarea prezentei cauze nu depinde de lămurirea care, eventual, ar fi dată chestiunii de drept la care se referă acele sesizări”. (Decizia penală nr. ###/A din 27 iunie 2022, pronunțată de Secția I penală a Curții de Apel București)

Lasă un comentariu