Formular contestatie amenda plf Romania

MODEL CONTESTAȚIE AMENZI PLF. Pentru cei care au fost amendați nedrept pentru formularul de intrare în țară.Veti castiga sigur procesul si veti anula amenda

Va sfatuim sa apelati la avocat Zamfirescu care va poate ajuta pentru un onorariu modic de 400 de lei care se recupereaza ca si cheltuieli de judecata

SCRIETI-NE PE OFFICE@AVOCATZAMFIRESCU.RO sau WHATSAPP 0749115337

Ne gasiti si pe https://avocatzamfirescu.ro/

FORMAT PDF SI WORD SE DESCARCA DE AICI https://ro.scribd.com/document/559692299/Model-Contestatie-Amenda-Plf-Avocat-Zamfirescu

Documentul editabil poate fi descărcat AICI.

Mai jos găsiți modelul de contestație a amenzii primite pentru nerespectarea obligației de a completa Formularul digital de intrare în România (PLF).

Modelul contestației:

Către,

JUDECĂTORIA …

            Subsemnatul/a, _________________, cu domiciliul în mun. …, str. …, nr. …, având C.I., seria …, nr. …, CNP …, în calitate de petent,

în contradictoriu cu:

Direcția de Sănătate Publică Județeană…./ a Municipiului București …, cu sediul în …, jud. …, str. …, nr. … și

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cu sediul în …, jud. …, str. …, nr. ….

în temeiul art. 31 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, formulez în termen legal:

PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ

Împotriva Procesului-verbal Seria … nr. …, emis în data de … de către Direcția de Sănătate Publică Județeană…./ a Municipiului București, prin care subsemnatului/ei i s-a aplicat amenda contravențională în cuantum de … RON, pentru nerespectarea obligației de a completa Formularul digital de intrare în România, prin care vă solicit:

  • ANULAREA procesului-verbal Seria ……., întrucât este NELEGAL și NETEMEINIC întocmit și, drept consecință, EXONERAREA subsemnatului/ei de sancțiunea contravențională constând în amenda în cuantum de …… RON;

Pentru următoarele:

MOTIVE

În fapt,

Subsemnatul/a am revenit în Romania la data de ……….. din …….. și am fost sancționat/ă la data de … deoarece nu aș fi completat Formularul PLF.

Pe această cale, arăt faptul că am completat în mod corect Formularul PLF și am respectat toate prevederile legale în materie cu privire la acest formular (atașez dovada)  sau

fac parte dintr-o categorie exceptată prevăzută la art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (atașez dovada).

Față de cele mai sus precizate, vă rog să dispuneți anularea  procesului-verbal Seria ……  încheiat în data de …….., întrucât este nelegal și netemeinic întocmit și, drept consecință, exonerarea subsemnatului/ei  de la sancțiunea contravențională constând în amenda în cuantum de …. ron.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 31 și 32 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor coroborat cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.

În dovedire, solicit încuviinţarea probei cu înscrisuri- dovada completării formularului sau dovada că fac parte dintr-o categorie exceptată de lege.

Solicit judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

Depun prezenta plângere împreună cu anexele, în două exemplare, un exemplar pentru instanță și un exemplar pentru a fi comunicat intimatului.

Anexez dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 de lei. (taxele judiciare de timbru se achită la primărie sau în sistem on-line)

Data,                                                                                                                 Semnătura,

Descarcă documentul editabil al contestației

https://ro.scribd.com/document/559692299/Model-Contestatie-Amenda-Plf-Avocat-Zamfirescu

SCRIETI-NE PE OFFICE@AVOCATZAMFIRESCU.RO sau WHATSAPP 0749115337

Ne gasiti si pe https://avocatzamfirescu.ro/

2 comentarii la „Formular contestatie amenda plf Romania”

Lasă un comentariu