Peste 2000 de dosare de divort inregistrate in ianuarie 2021

Peste 2000 de dosare de divort. Dosarele de divort din 2021 sunt mult mai multe decat in ianuarie 2020. In dosarele de divort se cere si custodia copiilor si ,dupa,partaj

Peste 2000 de dosare de divort inregistrate in ianuarie 2021
1-10 din 145.290 rezultate
  Pagină Web Judecătoria VASLUI – dosarul nr. 609/333/2021 vDosarCHLTest_1.aspx 609/333/2021 609/333/2021 JUDVS divorţ cu copii+exercitarea autorităţii părinteşti+stabilire domiciliu minor+pensie de întreţinere … Pagină Web Judecătoria AVRIG – dosarul nr. 97/787/2021 vDosarCHLTest_1.aspx 97/787/2021 97/787/2021 Sectia

Generala divorţ 97/787/2021 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria … Pagină Web Judecătoria FĂGET – dosarul nr. 71/832/2021 vDosarCHLTest_1.aspx 71/832/2021 71/832/2021 JUDECĂTORIA FĂGET divorţ 71/832/2021 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria … Pagină Web Judecătoria CLUJ-NAPOCA – dosarul nr. 1641/211/2021 vDosarCHLTest_1.aspx 1641/211/2021 1641/211/2021


Civil divorţ 1641/211/2021 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria … Pagină Web Tribunalul GALAŢI – dosarul nr. 1709/838/2019 … vDosarCHLTest_1.aspx 1709/838/2019 1709/838/2019 Sectie I Civila divorţ 1709/838/2019 Apel vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Tribunalul … Pagină Web Judecătoria BRĂILA – dosarul nr. 1080/196/2021 vDosarCHLTest_1.aspx 1080/196/2021 1080/196/2021 Secţia civilă divorţ CU MINORI 1080/196/2021 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub … Pagină Web Tribunalul DOLJ – dosarul nr. 5067/215/2019 … vDosarCHLTest_1.aspx 5067/215/2019 5067/215/2019 Secţia I Civilă 


divorţ 5067/215/2019 Apel vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Tribunalul … Pagină Web Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ – dosarul nr. 261/210/2021 … vDosarCHLTest_1.aspx 261/210/2021 261/210/2021 Judecatoria Chisineu Cris divorţ 261/210/2021 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria … Pagină Web Judecătoria FĂGĂRAŞ – dosarul nr. 436/226/2021 … vDosarCHLTest_1.aspx 436/226/2021 436/226/2021 JUDECATORIA

FAGARAS divorţ prin acord 436/226/2021 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub … Pagină Web Judecătoria REŞITA – dosarul nr. 340/290/2021 vDosarCHLTest_1.aspx 340/290/2021 340/290/2021 Civil – Penal divorţ cu minori 340/290/2021 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub … 1234

Atunci când desfacerea căsătoriei este inevitabilă și se ajunge la divorț este bine de știut că separarea se poate face și pe cale amiabilă, la notar, atunci când acest lucru este posibil. În caz contrar, divorțul va avea loc la tribunal CUPRINS: Acte necesare pentru divorț la notar în 2021 Cât

costă divorțul la notar în 2021 Acte necesare pentru divorț la tribunal în 2021 Divorțul la tribunal: pe cale amiabilă sau din motive temeinice Divorţul amiabil – cu acordul ambilor soţi Divorţul din motive temeinice Cât costă divorțul la tribunal în 2021 În ce condiții se clasează procedura de divorț

Cerere divorț pagina 1 - acte necesare pentru divorț în 2021

Pentru ca soţii să poată divorţa la notariat atunci când au copii minori, ei trebuie să convină și asupra următoarelor aspecte: numele de familie pe care să îl poarte fiecare după divorţ; exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi; stabilirea locuinţei copilului minor după divorţ (potrivit

art. 400 Cod civil, copilul poate locui doar la unul dintre părinţi); modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copiii minori; stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere și educație. În cazul în care aleg să divorțeze la notar, cei doi soți trebuie să se prezinte împreună în fața notarului pentru a-și da consimțământul pentru desfacerea

căsătoriei. După ce au ajuns la un acord comun în ceea ce privește termenii separării, cei doi soți vor avea nevoie de următoarele acte pentru divorț: actele de identitate ale celor doi soţi certificatele de naştere certificatul de căsătorie (în original); certificatul de naştere al copilului minor rezultat din căsătorie După ce soții se prezintă în față notarului public cu documentele necesare,

acesta înregistrează cererea de divorț și acordă un termen de minim 30 de zile, numit și termen de reflecție. În cazul celor cu copii minori se întocmește și raportul de anchetă psihosocială de către autoritatea tutelară competentă. Cât costă divorțul la notar în 2021 Costul unui divorț la notar poate să difere în funcție de tariful practicat de fiecare birou notarial în parte. Prețul unei separări

pe cale amiabilă la notariat pornește de la 500 de lei, sumă la care se adaugă și TVA. Acte necesare pentru divorț la tribunal în 2021 cererea de divorț, semnată fie de către ambii soți (în cazul divorțului amiabil) fie doar de către reclamant (în cazul divorțului din culpă). actele de identitate ale celor doi soţi (în original sau copie legalizată) certificatele de naştere (în original sau copie

legalizată); certificatul de căsătorie (în original); certificatul de naştere al copilului minor rezultat din căsătorie (în original sau copie legalizată). dovada plății taxei judiciare de timbru Dacă se solicită și partajul, la documentele de mai sus se vor adăuga certificate de atestare fiscală cu valoarea impozabilă a bunurilor supuse partajului și extrase de carte funciară. Divorțul la tribunal: pe cale

amiabilă sau din motive temeinice Divorțul în instanță este posibil în toate cazurile, indiferent dacă soții sunt de acord sau nu asupra divorțului. Divorţul amiabil – cu acordul ambilor soţi Poate fi pronunţat de judecătorie, fără să conteze durata căsniciei sau existenţa copiilor minori rezultaţi din mariaj. După soluţionarea cererii de divorţ, instanţa ia o decizie în interesul minorilor implicaţi. Apoi pronunţă obligaţia de întreţinere şi folosirea locuinţei de către unul din soţi. La divorţul amiabil,

judecătorul nu acordă culpa nici unui soţ implicat. Soţii pot depune cererea de divorţ prin acord sau o poate depune doar unul, cu acordul şi semnătura celuilalt soţ. Divorţul din motive temeinice Divorțul din motive temeinice se poate înainta și doar de către unul dintre soți, fără acordul

celuilalt. În acest caz, judecătorul trebuie să constate culpa unuia sau ambilor soți și imposibilitatea continuării căsniciei în urma unor raporturi grav vătămate, care nu se pot remedia. La tribunal vor fi menționate motivele de divorț ce au la bază următoarele: Existenţa unor motive temeinice Existenţa raporturilor grav vătămate dintre soţi Imposibilitatea continuării căsniciei Cât costă divorțul la

tribunal în 2021 Costul divorțului la tribunal se stabilește în funcție de taxa de timbru. Prețul variază în funcţie de motivul desfacerii căsătoriei, astfel: 200 lei pentru cererea de divorţ întemeiată pe acordul soţilor (cererea ambilor soţi sau a unuia dintre ei acceptată de celălalt soţ); 100 lei pentru cererea de divorţ din culpă, în cazul în care se solicită desfacerea căsătoriei întrucât raporturile

dintre soţi sunt grav vătămate şi, astfel, continuarea acesteia nu mai este posibilă; 100 lei pentru cererea de divorţ având ca motiv separarea în fapt a soţilor care a durat cel puţin 2 ani; 50 lei pentru cererea de divorţ formulată de soţul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. Taxa de timbru pentru divorț se plăteşte anticipat, iar dovada achitării acesteia trebuie să

fie ataşată la cererea de divorţ, împreună cu restul de acte necesare. Taxa pentru divorț se va achita fie la primăria de care aparține reclamantul (cel care depune actele de divorț), la direcția taxe și impozite locale, fie prin ordin de plată. Dacă sunt întrunite toate condițiile necesare pentru defacerea căsătoriei, se eliberează certificatul de divorț. În cazul în care unul dintre soți a optat

pentru schimbarea numelui după divorț, carte de identitate este anulată, prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. În ce condiții se clasează procedura de divorț Potrivit Codului Civil, dosarul de divorț se poate clasa în una din următoarele situații: ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus sub interdicție; înainte de finalizarea procedurii de divorț, intervine

nașterea unui copil; înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând prin deces.

Peste 2000 de dosare de divort

Lasă un comentariu