Amânarea ratelor la bănci în 2021: condiţii, procedură, termene de plată si acte

Amânarea ratelor la bănci în 2021: condiţii, procedură, termene de plată si acte

Amânarea ratelor la bănci în 2021 –  o măsură de sprijin pentru persoanele fizice și juridice care au fost afectate de pandemia Covid-19 și nu își mai pot achita ratele lunare. La finele anului, în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 227/2020 care stipulează în ce condiții, dar și perioadele și termenele de plată pe care trebuie să le respecte românii care optează pentru amânarea temporară a plății ratelor bancare.

”Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor și comisioanelor, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) prezintă declarația pe propria răspundere, cu privire la diminuarea cu minimum 25% a veniturilor sau a încasărilor medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020, după caz;

b) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Facilitatea poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data solicitării suspendării obligației de plată.

Condiții, pe scurt, ce trebuie îndeplinite de cei care vor accesa măsura:

Cine poate beneficia de amânarea ratelor în 2021

Beneficiarii măsurii de amânare a ratelor în 2021 pot fi atât debitorii cărora le-a fost acordată suspendarea obligațiilor de plată până la 15 iunie 2020, potrivit legii, și debitorii care au beneficiat de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ sau în ambele cazuri, cu condiția ca perioada maximă de suspendare a obligațiilor de plată, care va include, dacă este cazul, perioada de suspendare

anterioară, să nu depășească cumulat 9 luni, indiferent dacă aceste 9 luni cumulate au fost acordate în temeiul unui moratoriu legislativ, al unui moratoriu nonlegislativ sau al ambelor cazuri, cât și debitorii care nu au solicitat această suspendare până la 15 iunie 2020, potrivit legii, pentru creditele acordate până la data de 30 martie 2020.

Românii care își amână plata ratelor trebuie să aibă încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, la data de 31 decembrie,inclusiv

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor și comisioanelor, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) prezintă declarația pe propria răspundere, cu privire la diminuarea cu minimum 25% a veniturilor sau a încasărilor medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020, după caz;

b) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Facilitatea poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data solicitării suspendării obligației de plată.

Condiții, pe scurt, ce trebuie îndeplinite de cei care vor accesa măsura:

• să aibă un contract de credit în derulare, pentru care creditorul să nu fi cerut scadenţa anticipată la data de 31 decembrie 2020, inclusiv;

• să nu înregistreze restanţe la plata ratelor;

• să declare pe propria răspundere scăderea veniturilor sau a încasărilor medii lunare cu minim 25% în ultimele trei luni, prin raportare la perioada similară anilor 2019/2020;

• să nu se afle în insolvenţă la data suspendării ratelor, în cazul firmelor.

Cum se solicită amânarea plății ratelor

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact stipulate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, cel mai târziu până la data 15 martie 2021, astfel încât creditorul să fie în situația de a analiza și emite decizia până la 31 martie 2021.

Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.

Persoanele fizice şi juridice pot suspenda plata ratelor la credite şi în acest an, pentru o perioadă de până la nouă luni, după ce această măsură a fost prelungită de Guvern printr-un act normativ oficializat în ultima zi din 2020.

Pe de altă parte, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care au beneficiat deja de o suspendare, al cărui termen s-a încheiat pe 3 ianuarie 2021, suspendarea obligaţiilor de plată complementar până la maximum nouă luni, se aplică prin cumularea creanței/restului de creanță aferent/e dobânzilor calculate în prima perioadă suspendată cu creanța aferentă dobânzilor calculate pentru a doua perioadă suspendată. La creanța astfel rezultată, dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat în 60 de rate lunare egale începând cu luna imediat următoare încheierii celei de-a doua perioade de amânare.

Pentru a se putea pune în aplicare această măsură, Ministerul Finanţelor trebuie să elaboreze în termen de 10 zile şi să publice în Monitorul Oficial normele de aplicare a suspendării ratelor la credite.

Facilitatea poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data solicitării suspendării obligației de plată.

Lasă un comentariu