3 comentarii la „Avocat online forum”

 1. Buna seara. În noiembrie 2019 am castigat fara a avea avocat procesul si apelul cu primaria in urma executării silite pt un impozit de 4000 lei datorita faptului ca nu a fost făcută decizia de impunere. În hotărârea jud definitiva le a anulat somatia si titlul executoriu respectiv si le a respins capătul de cerere avand ca obiect întoarcerea executării silite ca neintemeiat. Acum primesc iarăși instiintari de plata cu aceeași sumă si mi au transmis ca ma vor executa silit din nou. E posibil asa ceva. Va multumesc frumos

 2. Buna ziua .Am împlinit 65 ani in septembrie 2022.

  1. Mecanic agricol la SMA PARINCEA 1974-1977
  2.Incorporat armata 30.07.1977 -30.11.1978
  3.angajat SMA PARINCEA 1978-1980.
  4.Angajat la CAP UNGURENI 1980 -1991.

  Când am ajuns la primărie sa primesc adeverința ca am lucrat au spus ca nu au unde sa găsească date despre mine ca nu au arhiva .Va rog ajutați-mă cu un sfat ce pot sa fac.

  • executare silita
   titlu executoriu
   debitor
   creditor
   procedura executarii silite
   poprire
   debitor principal
   garant
   punere in posesie
   indemnizatie de executare silita
   impotrivire la executare
   imobilizare de bunuri
   bunuri mobile
   executare silita asupra veniturilor
   somatie de plata
   notificare
   taxe de executare silita
   proces verbal de punere in posesie
   cerere de executare silita
   poprirea conturilor bancare
   executare silita asupra imobilelor
   licitatie publica
   dispozitivul de executare
   notificare de executare
   notificare privind impotriva la executare
   ordin de plata
   procedura de stingere a datoriilor
   contestatia la executare
   plata integrala a datoriei
   instituirea sechestrului asigurator
   aviz de insotire a sechestrului asigurator
   vanzarea bunurilor executate
   valoarea bunurilor executate
   pretul de pornire a licitatiei
   termen de vanzare
   plata ratelor de catre debitor
   prescriptia dreptului de executare silita
   delegare de executare silita
   onorariul avocatului
   comisionul executorului judecatoresc
   infiintarea popririi
   inscrierea in registrul creantelor
   termenul de prescriere a datoriilor
   plangere impotriva executarii silite
   anularea titlului executoriu
   evaluarea bunurilor executate
   retragerea cererii de executare silita
   executarea silita a creantelor fiscale
   cererea de amanare a executarii silite
   dreptul muncii
   contract de munca
   relatii de munca
   angajator
   salariat
   legislatie muncii
   protectia muncii
   securitate si sanatate in munca
   discriminare la locul de munca
   hartuire la locul de munca
   concediere
   concediere colectiva
   negocieri colective
   sindicat
   conflicte de munca
   acte aditionale la contractul de munca
   asigurari sociale
   salariu minim
   program de munca
   contracte de prestari de servicii
   timpul de munca
   ore suplimentare
   concediu de odihna
   concediu medical
   drepturi de maternitate
   pensii de invaliditate
   reglementari privind transferul de personal
   evaluare a performantelor angajatilor
   contracte de munca temporare
   probleme disciplinare la locul de munca
   protectia datelor personale la locul de munca
   contracte de munca part-time
   acorduri de munca la distanta
   program de lucru flexibil
   norme de munca
   instruirea angajatilor
   evaluarea riscurilor la locul de munca
   implementarea politicilor de securitate si sanatate in munca
   instruire in caz de urgenta
   conditii de munca
   formarea profesionala
   disciplina la locul de munca
   plata salariului
   prevenirea discriminarii la locul de munca
   drepturi ale angajatilor
   norme de confidentialitate
   prevenirea hartuirii sexuale la locul de munca
   solutionarea conflictelor de munca
   proceduri disciplinare
   recuperare datorii
   contracte de imprumut
   contracte comerciale
   actiune in judecata
   somatie de plata
   scrisoare de somare
   debitor
   creditor
   obligatiuni
   executare silita
   poprire
   sechestru
   vanzare de bunuri
   cesiune de creanta
   notificare de plata
   procedura de executare silita
   restructurare a datoriilor
   actiune in anulare
   reprezentare in negocierea unui acord de plata
   recuperare de creante
   recuperare de penalitati
   evaluare a bunurilor debitorului
   procedura de faliment
   procedura de reorganizare judiciara
   lichidare judiciara
   acord de plata in rate
   incetarea contractelor
   clauze de garantie
   pretentii de garantie
   pretentii de daune
   inscrierea in registrul creantelor
   procedura de stergere a datoriilor
   achitare in numerar
   executare silita asupra veniturilor
   recuperarea datoriilor cu ajutorul biroului de colectare
   reducerea datoriilor
   analiza documentelor legale
   audit al creantelor
   acorduri de reducere a datoriilor
   prevenirea datoriilor
   acorduri de restructurare a datoriilor
   recuperarea datoriilor de la persoane fizice
   pretentii de executare silita
   recuperarea datoriilor de la societati comerciale
   evaluarea riscurilor
   informarea clientilor asupra procedurilor legale
   asistenta in proceduri de executare silita
   analiza situatiei financiare a debitorului
   proceduri de recuperare a datoriilor la nivel international
   achizitii publice
   drept administrativ
   procedura de achizitie publica
   autoritate contractanta
   documentatia de atribuire
   caietul de sarcini
   notificare de atribuire
   contract de achizitie publica
   anunt de participare
   prezentare de oferta
   criterii de atribuire
   proceduri competitive
   contracte de concesiune
   parteneriat public-privat
   achizitii directe
   procedura de negociere
   evaluare a ofertelor
   valoare estimata a contractului
   criterii de selectie a ofertantilor
   clauze contractuale
   litigii in achizitiile publice
   implementarea legislatiei privind achizitiile publice
   inscrierea in registrul achizitiilor publice
   analiza documentatiei de atribuire
   respectarea reglementarilor europene
   procedura de contestatie
   pretentii de despagubire
   evaluare a calificarii ofertantilor
   pretentii de anulare a procedurii de atribuire
   implementarea clauzelor sociale in contractele de achizitie publica
   asigurarea transparentei in achizitiile publice
   monitorizarea procedurii de achizitie publica
   analiza contractelor de achizitie publica
   asistenta juridica in procedurile de achizitie publica
   prevenirea fraudei in achizitiile publice
   asistenta in faza de derulare a contractului
   procedura de abatere de la normele achizitiilor publice
   achizitii publice de servicii
   achizitii publice de produse
   achizitii publice de lucrari
   participarea la licitatii
   procedura de calificare
   procedura de evaluare a capacitatii tehnice si profesionale
   procedura de evaluare a ofertelor financiare
   procedura de evaluare a ofertelor tehnice
   procedura de atribuire a contractului
   procedura de semnare a contractului
   procedura de executare a contractului
   procedura de garantare a contractului
   procedura de finalizare a contractului
   contestatie amenda
   procedura de contestare a amenzii
   legea contraventiilor
   sanctiuni contraventionale
   proces verbal de contraventie
   contraventie rutiera
   infractiune rutiera
   legalitatea sanctiunii
   nelegalitatea amenzii
   termen de contestatie
   termen de prescriptie
   dreptul la aparare
   probatiune
   dreptul la audiere
   dreptul la aparare in fata instantei
   respingerea contestatiei
   anularea sanctiunii
   reducerea amenzii
   procedura de suspendare a executarii amenzii
   depunerea contestatiei
   motivarea contestatiei
   instanta de judecata
   judecata in lipsa
   probe in procesul contraventional
   citarea martorilor
   avizarea contestatiei
   procedura de solutionare a contestatiei
   cererea de recuzare
   nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei
   eroarea materiala
   netemeinicia sanctiunii
   prelungirea termenului de contestatie
   reabilitarea persoanei sanctionate
   anularea sau modificarea amenzii prin acordul partilor
   argumentarea contestatiei
   neindeplinirea obligatiilor legale de catre autoritatea care a aplicat amenda
   erori de procedura in aplicarea sanctiunii
   amenda nejustificata
   amenda excesiva
   suspendarea executarii amenzii
   prescriptia amenzii
   neindeplinirea obligatiilor de informare din partea autoritatii care a aplicat amenda
   neindeplinirea obligatiilor legale de catre persoana sanctionata
   anularea procesului-verbal de contraventie
   achitarea amenzii
   amanarea platii amenzii
   plata amenzii in rate
   asistenta juridica in contestarea amenzii
   procedura de recurs
   actiunii civile impotriva autoritatii care a aplicat amenda

   Avocat divort
   Specializare divort
   Drept familial
   Separare legala
   Acorduri de divort
   Custodia copiilor
   Contributia financiara
   Divort amiabil
   Divort contestat
   Divortul fara judecata
   Divortul cu judecata
   Divortul prin acord comun
   Alimente copii
   Partaj bunuri comune
   Anulare casatorie
   Mediere divort
   Negociere acorduri de divort
   Divortul in instanta
   Procedura de divort
   Auditul financiar
   Taxe si impozite
   Evaluarea proprietatii
   Drepturile parintesti
   Parenting Plan
   Plangere divort
   Divizare bunuri
   Divizare proprietati
   Partaj proprietati comune
   Succesiune
   Ereditate
   Distributie de averi
   Partaj amical
   Partaj judiciar
   Partaj in instanta
   Actiune in partaj
   Drept de proprietate
   Intabulare
   Inregistrare imobiliara
   Tranzactii imobiliare
   Audit financiar
   Evaluare proprietati
   Taxe si impozite
   Fiduciar
   Plan de partaj
   Inventar de bunuri
   Lista de inventariere
   Drepturi de autor
   Marci inregistrate
   Proprietate intelectuala
   Afaceri
   Divizare de afaceri
   Evaluare de afaceri
   Acorduri de partaj
   Negociere de partaj
   Controverse privind partajul
   Recurs impotriva partajului
   Partaj prin divort
   Partaj prin moarte
   Partaj prin donatie
   Partaj prin act de justitie
   Proprietati imobiliare
   Proprietati comerciale
   Proprietati rezidentiale
   Proprietati agricole
   Bunuri mobile
   Vehicule
   Bijuterii
   Obiecte de arta
   Conturi bancare
   Actiuni si obligatiuni
   Asigurari de viata
   Asigurari de proprietate
   Expertiza tehnica
   Partaj international
   Avocat penal
   Drept penal
   Acuzare
   Arestare
   Mandat de arestare
   Audieri
   Interogatorii
   Cercetarea la fata locului
   Inculpat
   Procuror
   Judecator
   Proces penal
   Sentinta
   Condamnare
   Absolvire
   Dosar penal
   Dosar de urmarire penala
   Dosar de cercetare penala
   Acuzatie penala
   Dezbatere judiciara
   Investigatii penale
   Expertiza tehnica
   Expertiza medico-legala
   Recunoastere de persoana
   Probe materiale
   Interceptari telefonice
   Expertize contabile
   Expertize de documentologie
   Expertize balistice
   Expertize grafologice
   Expertize criminalistice
   Suspiciune de infractiune
   Fapta penala
   Ucidere
   Tentativa de omor
   Vatamare corporala
   Violenta domestica
   Violare de domiciliu
   Furt
   Talharie
   Jaf
   Trafic de droguri
   Uz de fals
   Coruptie
   Spalare de bani
   Delapidare
   Abuz in serviciu
   Infractiuni economice
   Infractiuni informatice
   Infractiuni impotriva securitatii nationale
   Avocat succesiuni
   Moștenire
   Testament
   Moștenitor
   Legat
   Executor testamentar
   Partaj
   Cota-parte
   Hereditate
   Planificare succesiune
   Planificare fiscală
   Donație
   Încheierea unui contract de donație
   Divizare
   Instruirea unui inventar de bunuri
   Instruirea unui raport de evaluare a bunurilor
   Înregistrare în cartea funciară
   Taxe și impozite
   Drepturi de autor
   Proprietate intelectuală
   Conturi bancare
   Asigurări de viață
   Asigurări de proprietate
   Fiduciar
   Trust
   Instruirea unui raport de audit financiar
   Încredințarea bunurilor
   Administrarea bunurilor
   Tutelă
   Curatela
   Fuziunea de societăți
   Reorganizarea de societăți
   Audit fiscal
   Recursuri împotriva deciziilor de succesiune
   Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare
   Reglementarea datoriilor
   Fonduri de investiții
   Planificare pentru planificare
   Planificare pentru incapacitate
   Încredințarea de active
   Modificarea testamentului
   Anularea testamentului
   Sistemul de moștenire
   Impozitul pe succesiune
   Impozitul pe donație
   Împărțirea bunurilor între soți
   Succesiunea între rude
   Succesiunea între membrii familiei
   Succesiunea între persoanele juridice
   Succesiune internațională
   GDPR
   Regulamentul General privind Protecția Datelor
   Date personale
   Date cu caracter personal
   Consimțământ
   Prelucrarea datelor personale
   Operator de date
   Responsabil cu protecția datelor
   Autoritate de supraveghere
   Registru de activități de prelucrare a datelor
   Evaluare a impactului asupra protecției datelor
   Măsuri de securitate
   Notificare de încălcare a securității datelor
   Conștientizarea angajaților
   Transfer de date în afara UE
   Dreptul de acces la date personale
   Dreptul de a fi uitat
   Dreptul la portabilitatea datelor
   Dreptul la rectificare
   Dreptul la ștergere
   Dreptul la restricționarea prelucrării
   Dreptul la opoziție
   Profilare
   Marketing direct
   Comunicare de marketing
   Interese legitime
   Scopul prelucrării datelor
   Transparență
   Consilier în protecția datelor
   Acord de procesare
   Acord de prelucrare a datelor personale
   Contracte de procesare
   Clauze privind protecția datelor
   Protecția datelor personale ale copiilor
   Privacy by design
   Privacy by default
   Severe sancțiuni
   Amenzile GDPR
   Protecția vieții private
   Protecția datelor sensibile
   Date biometrice
   Date medicale
   Date genetice
   Date privind orientarea sexuală
   Date referitoare la infracțiuni
   Protecția datelor în cazul angajaților
   Protecția datelor în cazul furnizorilor
   Protecția datelor în cazul clienților
   Protecția datelor în cazul partenerilor de afaceri
   Protecția datelor în cazul outsourcing-ului
   Darea in plata
   Legea 77/2016
   Acord de plata
   Datorii bancare
   Executare silita
   Restante
   Cesiune de creante
   Reducere a datoriei
   Creditor
   Debitor
   Contract de credit
   Clauze abuzive
   Evaluare a bunului
   Evaluare a creantei
   OUG 50/2010
   OUG 52/2016
   Insolventa
   Reorganizare judiciara
   Plan de reorganizare
   Restituirea sumelor achitate
   Anularea contractului de credit
   Despagubiri morale
   Restituirea garantiei
   Cont bancar
   Rata lunara
   Datorie restanta
   Reducerea dobanzii
   Clauze de pret
   Rambursarea anticipata a creditului
   Cerere de renegociere a contractului de credit
   Comisioane bancare
   Clauze de penalizare
   Protejarea consumatorilor
   Avocat specializat in darea in plata
   Medierea conflictelor
   Contracte de creditare
   Factura proforma
   Suma restanta
   Taxe notariale
   Restituirea sumelor achitate in plus
   Impozit pe venit
   Rata dobanzii
   Cota de TVA
   Credit ipotecar
   Credit de nevoi personale
   Plafon de garantare
   Clauze de indexare
   Comision de administrare
   Card de credit
   Garantii reale
   Clauze abuzive banci
   Legea 193 2000
   Codul civil

   Codul de procedura civila
   Acord de creditare
   Comisioane bancare
   Dobanzi
   Imprumut bancar
   Contract de credit
   Cesiune de creante
   Evaluarea bunurilor imobilizate
   Executare silita
   Creditor
   Debitor
   OUG 50 2010
   OUG 52 2016
   Evaluarea creantelor
   Clauze abuzive in contractele cu consumatorii
   Rambursarea anticipata a creditului
   Datorii bancare
   Restante
   Restituirea sumelor achitate in plus
   Anularea contractului de credit
   Comision de administrare
   Comision de analiza dosar
   Clauze de indexare
   Clauze de risc valutar
   Clauze de penalizare
   Clauze de pret
   Comisioane pentru servicii de cont curent
   Protejarea consumatorilor
   Anulare clauze abuzive
   Contracte de creditare
   Factura proforma
   Credite de nevoi personale
   Dobanzi variabile
   Garantii reale
   Leasing
   Notificare inainte de modificarea dobanzii
   Plafon de garantare
   Protejarea datelor personale
   Reducere a dobanzii
   Restituirea garantiei
   Restituirea sumelor achitate
   Taxe notariale
   Evaluare a bunurilor mobile
   Evaluare a terenurilor
   Clauze de neechivalenta
   Clauze de afaceri legate
   Clauze de gratuitate
   Audiere martori
   Proces de divort
   Respingerea divortului
   Recurs impotriva deciziei de divort
   Ordonanta de protectie
   Violenta domestica
   Agresiune
   Neglijarea copiilor
   Abuz emotional
   Abuz financiar
   Ordine de restrictie
   Restrictii temporare
   Custodia compartimentata
   Custodia exclusiva
   Custodia partajata
   Vizitarea copiilor
   Ocuparea locuintei familiei
   Prelungirea custodiei
   Planuri de parenting
   Divort cu proprietati multiple
   Evaluarea afacerilor
   Acorduri prenuptiale
   Custodia animalelor de companie
   Divort international

Lasă un comentariu